CÁC PLUG IN REVIT TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO MÔ HÌNH BIM

Các Plug-in Revit tính toán chiếu sáng cho mô hình BIM

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Tính toán năng lượng nói chung và tính toán chiếu sáng nói riêng trong mô hình BIM là 1 kỹ thuật quan trọng và thật sự cần thiết liên quan tới quy trình quản lý năng lượng. Tuy nhiên, tính toán chiếu sáng lại chưa có 1 phần mềm BIM riêng để thực hiện điều đó, nên ta thường sử dụng các Plug-in thông dụng sau để tính toán chiếu sáng và năng lượng cho điện.

Elumtools

Performance iN Lighting

Light Analysis for Revit

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”