Catalogue – bộ sản phẩm chiếu sáng của Mestar

Catalogue chiếu sáng của Mestar

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Bộ Catalogue chiếu sáng cho đến năm 2021 của Mestar bao gồm: chiếu sáng trong nhà (indoor lightings), chiếu sáng ngoài trời (outdoor lightings), chiếu sáng cho nhà máy (factory), chiếu sáng cho khách sạn (hotel) và chiếu sáng kiến trúc IP68.

  • Tải xuống bộ Catalogue chiếu sáng trong nhà 2019 của Mestar tại đây.
  • Tải xuống bộ Catalogue chiếu sáng ngoài trời 2018 của Mestar tại đây.
  • Tải xuống bộ Catalogue chiếu sáng cho khách sạn 2020 của Mestar tại đây.
  • Tải xuống bộ Catalogue chiếu sáng kiến trúc IP68 2020 của Mestar tại đây.
  • Tải xuống bộ Catalogue chiếu sáng cho nhà máy 2021 của Mestar tại đây.
“Thấy vẻ đẹp là khi ta thấy được ánh sáng” – “To see beauty is to see light” – Victor Hugo

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”