CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI LÀ GÌ?

Chỉ số hoàn màu CRI là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

  • Chỉ số hoàn màu CRI (color rendering index) sẽ phản ánh độ trung thực màu sắc của vật khi được nguồn sáng chiếu tới.
  • Chỉ số hoàn màu có ký hiệu là Ra, Ra càng cao thì càng tốt, ngược lại nếu càng thấp sẽ thể hiện sai lệch màu sắc vật thể.
  • Ánh sáng mặt trời vào ban ngày có chỉ số hoàn màu cao nhất, Ra = 100.
Nhóm chỉ số màuChỉ số màu RaÁp dụng
1ARa ≥ 90Chỉ số màu rất tốt, sử dụng ở nơi đòi hỏi sự thể hiện màu quan trọng hàng đầu
1B80 ≤ Ra ≤ 90Chỉ số màu tốt, sử dụng ở nơi cần thiết phản ánh màu sắc chính xác
260 ≤ Ra ≤ 80Chỉ số màu trung bình, sử dụng ở nơi thể hiện màu sắc vừa phải
340 ≤ Ra ≤ 60Chỉ số màu thấp, sử dụng ở nơi không yêu cầu sự diễn sắc
420 ≤ Ra ≤ 40Chỉ số màu rất thấp, màu sắc của vật bị biến đổi hoàn toàn

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”