CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÀ GÌ?

Cường độ ánh sáng là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Cường độ ánh sáng là năng lượng phát ra từ một nguồn sáng theo một hướng nhất định.

  • Đơn vị của cường độ ánh sáng: candela (cd).
  • Ký hiệu của cường độ ánh sáng là I.
  • 1 candela là cường độ sáng mà một nguồn sáng phát ra 1 lumen đẳng hướng trong 1 góc đặc. Nguồn sáng 1 candela sẽ phát ra 1 lumen trên diện tích 1 m2 tại khoảng cách 1 m kể từ tâm nguồn sáng.
  • Tham khảo toàn bộ công thức tính cường độ ánh sáng chính xác tại đây.

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”