ĐỘ CHÓI LÀ GÌ?

Độ chói là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Độ chói hay huy độ bức xạ là đại lượng quang học, xác định bằng cường độ sáng trên một đơn vị diện tích theo một hướng cụ thể.

  • Đơn vị của độ chói: cd/m2.
  • Ký hiệu của độ chói là L.
  • Độ chói là 1 đại lượng rất quan trọng vì nó tác động trực tiếp lên mắt người.
  • Tham khảo toàn bộ công thức tính độ chói chính xác tại đây.

Độ chói trong 1 số trường hợp:

  • Bề mặt của mặt trời: L = 2.109 cd/m2
  • Bề mặt của mặt trời: L = 2500 cd/m2
  • Mặt đường bê tông có độ rọi 30 lux: L = 2 cd/m2

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”