HỆ SỐ CHÓI LÓA LÀ GÌ?

Hệ số chói lóa là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

  • Hệ số chói lóa UGR (unified glare rating) là chỉ tiêu đánh giá chói lóa mất tiện nghi do CIE (Ủy Ban Quốc Tế Chiếu Sáng) quy định. Thang giá trị URG bao gồm: 13 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28.
  • CIE khuyến cáo giá trị thiết kế của URG tối đa cho phép được gọi là giới hạn hệ số chói lóa (UGR˪) (limiting unified glare rating) và phải tuân theo trong yêu cầu thiết kế chiếu sáng.
Công thức tính UGR trong phần mềm DIALux Evo và cách kiểm tra kết quả

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”