NHIỆT ĐỘ MÀU ÁNH SÁNG CCT LÀ GÌ?

Nhiệt độ màu ánh sáng CCT là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

  • Nhiệt độ màu ánh sáng CCT (correlated color temperature) là nhiệt độ của vật đen có màu sắc bức xạ giống màu sắc của bức xạ khảo sát ứng với nhiệt độ màu của nó. Nói đơn giản, nhiệt độ màu CCT cho biết ánh sáng phát ra có màu gì, là ánh sáng “nóng” hay “lạnh”.
  • Đơn vị sử dụng là K (Kelvin).

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”