QUANG THÔNG LÀ GÌ?

Quang thông là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Quang thông chính là thông lượng bức xạ hữu ích trong hệ ánh sáng. Nói cách khác, quang thông chính là lượng ánh sáng do nguồn sáng phát ra. Cùng 1 công suất đèn thì nên chọn đèn có quang thông càng lớn càng tốt.

  • Đơn vị của quang thông: lumen (lm) hay cd⋅sr.
  • Ký hiệu của quang thông là Φ.
  • Trong hệ SI: 1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd·sr/m2.
  • Tham khảo toàn bộ công thức tính quang thông chính xác tại đây.

Theo Hội Chiếu Sáng Quốc Tế, quang thông là tác động bức xạ lên bộ thu chọn lọc (mắt) có độ nhạy phổ được tiêu chuẩn hóa bằng hàm hiệu quả ánh sáng phổ tương đối.

  • V(λ): đối với sự nhìn ban ngày L ≥ 10cd/m2
  • V'(λ): đối với sự nhìn ban ngày L ≥ 10cd/m2
  • Chú ý: 1 lumen là quang thông của 1 nguồn sáng điểm có cường độ ánh sáng 1 candela phát ra trong 1 đơn vị góc khối (radian).

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”