QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN ÁP DỤNG CHO CHIẾU SÁNG

Quy chuẩn Việt Nam QCVN áp dụng cho chiếu sáng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

QCVN 2008: Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng kho lạnh

QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn quốc gia về hệ thống điện trong nhà và nhà công cộng

QCVN 08:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế công trình ngầm

QCVN 09:2013/BXD: Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 07-7:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình chiếu sáng

Tải xuống toàn bộ tiêu chuẩn tại đây.

“Bạn có thể thay đổi toàn bộ cảm xúc với chiếu sáng” – “You can change the entire mood with lighting” – Karen Cobb

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”