RELUX – PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG

Relux – Phần mềm tính toán chiếu sáng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

Bạn đang tìm kiếm bộ đèn, nguồn sáng hoặc cảm biến phù hợp cho dự án của mình?

Relux đáp ứng việc sử dụng dữ liệu sản phẩm cho công việc tính toán chiếu sáng do Relux cung cấp. Đồng thời đáp ứng dữ liệu sản phẩm ở các định dạng tệp khác nhau: rlx (Relux), rfa (Revit), dwg (AutoCAD), ldt (Eulum), ies (IES).

Các nhà sản xuất quốc tế hàng đầu cung cấp cho bạn khoảng một triệu phiên bản sản phẩm và các hạng mục dữ liệu đo lường trên nền tảng trực tuyến này. Dữ liệu sản phẩm cũng được chuyển sang các định dạng dữ liệu bổ sung để bạn, người dùng, cũng có thể làm việc với chúng trong các ứng dụng khác.

Tải xuống phần mềm Relux tại đây.

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”