TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN VỀ CHIẾU SÁNG

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về chiếu sáng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khiem La at Mestar

TCVN 5176:1990: Tiêu chuẩn về phương pháp đo độ rọi

TCVN 7114:2008: Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc

TCVN 8794:2011: Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế trường trung học

TCVN 3907:2011: Tiêu chuẩn chiếu sáng trường mầm non

TCVN 4530:2011: Tiêu chuẩn chiếu sáng cây xăng, trạm xăng dầu

TCVN 9211:2012: Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế chợ, trung tâm thương mại

TCXDVN 288:2004: Tiêu chuẩn bể bơi

TCXDVN 289:2004: Tiêu chuẩn nhà thi đấu trong nhà

TCXDVN 365:2007: Tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa

TCXDVN 289:2004: Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng các hạng mục trong thi đấu

TCXDVN 333:2005: Tiêu chuẩn xây dựng về các công trình bên ngoài và đô thị

Tải xuống toàn bộ tiêu chuẩn tại đây.

“Bạn có thể thay đổi toàn bộ cảm xúc với chiếu sáng” – “You can change the entire mood with lighting” – Karen Cobb

Để đọc thêm thông tin của Mestar. Bạn có thể theo dõi thêm tại:

Facebook: Mestar lighting (https://www.facebook.com/mestar.vn)

Instagram: Mestar lighting (https://www.instagram.com/mestar.vn)

“LIGHT OUR FUTURE LIFE TOGETHER”