Tin tức

Biểu diễn Đèn RGB LED dưới nước
  • By Mestar
Hầu hết các loại đèn biểu diễn dưới nước phải được lắp đặt dưới nước để tránh ánh sáng bị cháy vì quá nóng.
Biểu diễn Đèn RGB LED tại Resort Class A
  • By Mestar
Hầu hết các loại đèn biểu diễn dưới nước phải được lắp đặt dưới nước để tránh ánh sáng bị cháy vì quá nóng.
Biểu diễn Đèn RGB LED dưới nước
  • By Mestar
Hầu hết các loại đèn biểu diễn dưới nước phải được lắp đặt dưới nước để tránh ánh sáng bị cháy vì quá nóng.
Biểu diễn Đèn RGB LED dưới nước
  • By Mestar
Hầu hết các loại đèn biểu diễn dưới nước phải được lắp đặt dưới nước để tránh ánh sáng bị cháy vì quá nóng.
ĐÈN MEDIA MẶT TIỀN TÒA NHÀ
  • By Mestar
Ngày nay, ngành kiến trúc đang có xu hướng kết hợp sử dụng các loại đèn media cho mặt tiền tòa nhà (Media Facade) để thể hiện nét đặc trưng cho từng kiến trúc.