LẮP ĐẶT BỘ ĐÈN

Việc lắp đặt đúng các bộ đèn cũng quan trọng như chính chất lượng của chúng đặc biệt đối với các bộ đèn ngoài trời hoặc các bộ đèn đặc biệt có yêu cầu môi trường lắp đặt đủ tiêu chuẩn và điều kiện trước khi lắp đặt

Nếu quí khách lo lắng về việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, các kỹ sư chuyên môn của chúng tôi sẽ cung cấp cho quí khách các dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp được chứng từ hóa. Nó sẽ là bằng chứng lắp đặt đúng và là tài liệu hợp lệ phục vụ cho quá trình được bảo hành của quí khách.

Đối với bộ đèn MESTAR, chỉ những người đã được đào tạo lắp đặt bởi MESTAR, ít nhất là đối với sản phẩm cung cấp cho dự án đó, được phép lắp đặt sản phẩm của chúng tôi. Khảo sát trước khi lắp đặt phải được tiến hành và chỉ khi có bản báo cáo khảo sát đủ điều kiện, việc cài đặt sẽ được phép thực hiện và phải lập báo cáo lắp đặt cho mỗi sản phẩm

Trong trường hợp và thậm chí việc lắp đặt không thuộc phạm vi của chúng tôi, chúng tôi vẫn phải tiến hành khảo sát trước khi lắp đặt và giám sát lắp đặt để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được lắp đặt đúng và an toàn